Pim

Yüksek kaliteli çelikten üretilen pimlerimiz, üstün fiziksel ve kimyasal özellikleriyle diğer pimlere göre yüksek dayanımlı ve uzun ömürlüdür. Fabrikamızda pim üretimi hammaddenin gerekli kalite kontrollerinden geçmesi ile başlar. Üretimi yapılacak pim için uygun ölçülerde kesilen malzemelerin; spektrometrik, ham sertlik, mikrotemizlik ve ölçü kontrolleri yapılır. Malzemeler ıslah işleminden ve sertlik kontrolünden geçirildikten sonra işlenmek üzere CNC bölümüne aktarılır. Pimin teknik özelliklerine uygun tolerans değerlerinde işlenen ve indüksiyon işlemine tabi tutulan malzemeler pimin kullanılacağı yere uygun sertlik değerine ulaştırılır. Sertlik kontrolleri yapıldıktan sonra yüzeyleri işlenen malzemeler robot kaynağı ile lamalarına kaynatılırlar.Yüzey kalitesini arttırmak için pimlerin çalışma yüzeyleri kromla kaplanarak korozyona karşı koruma sağlanır ve yüzey düzgünlügü arttırılır.
Pim lamaları üretilen marka ve modele göre uygun renge boyandıktan sonra pime model numarası basılır. Müşterilerimize ulaşana kadar kalitesinin korunması amacıyla paketlenen pimler, satış için depolara alınırlar.